Správy

Prečo používať na rezanie gumy ultrazvukovú rezačku?

Prečo používať na rezanie gumy ultrazvukovú rezačku?

Problémy s rezaním gumy
Tradičná technológia rezania gumy potrebuje mazať gumu počas rezania a rýchlosť rezania je pomalá, rez je veľký, vytvára sa veľké množstvo prachu, rezná plocha je nerovná a nôž sa lepí. Mnoho spoločností stále používa tradičné manuálne metódy rezania, ktoré nielenže nedosahuje produktivitu, ale prináša aj skryté nebezpečenstvá pre bezpečnosť života.
Pre výrobky z gumy je vhodnejšie rezanie za studena ako rezanie za tepla. Rezanie za studena má výhody menšieho vývinu tepla, menšej tepelnej deformácie, menšieho množstva prachu vznikajúceho pri rezaní a profil nestarne a nepraská v dôsledku nadmernej teploty. Ultrazvuková technológia rezania gumy patrí k rezaniu za studena, ktorá využíva ultrazvukovú energiu na lokálne zahriatie a roztavenie gumy na rezanie, aby sa dosiahol účel rezania materiálov.

Princíp tradičného rezania
Konvenčné rezanie využíva nože s ostrými hranami, ktoré sústreďujú veľmi vysoký tlak na reznú hranu proti rezanému materiálu. Keď tlak prekročí šmykovú pevnosť rezaného materiálu, molekulárne väzby materiálu sa oddelia, čím sa dosiahne rezanie. Pretože sa materiál oddeľuje silným tlakom, musí byť rezná hrana rezného nástroja veľmi ostrá a samotný materiál musí znášať pomerne veľký tlak. Preto nie je rezný efekt mäkkých a elastických materiálov dobrý a pre viskózne materiály je to ťažšie.

Princíp rezania gumy ultrazvukom
Ultrazvukové rezanie využíva na rezanie energiu zvukových vĺn, nevyžaduje ostrú hranu, ani veľký tlak a nespôsobí odštiepenie alebo poškodenie rezaného materiálu. Ultrazvuková rezačka gumy môže ľahko rezať živicu, gumu, plast, tkaninu a rôzne prekrývajúce sa kompozitné materiály a potravinárske výrobky.

Princíp ultrazvukovej rezačky gumy spočíva v premene 50/60 Hz prúdu na 20, 30 alebo 40 kHz elektrickú energiu prostredníctvom ultrazvukového generátora (známeho aj ako ultrazvukový zdroj energie). Premenená vysokofrekvenčná elektrická energia je prevodníkom opäť prevedená na mechanické vibrácie s rovnakou frekvenciou a potom sú mechanické vibrácie prenášané na rezací nôž cez sadu zariadení na moduláciu amplitúdy, ktoré môžu meniť amplitúdu. Ultrazvuková rezačka gumy vibruje pozdĺž svojej dĺžky s amplitúdou 10-70 μm a opakuje sa 40 000 krát za sekundu (40 kHz) (vibrácia čepele je mikroskopická a vo všeobecnosti je ťažko viditeľná voľným okom). Rezací nôž potom prenáša prijatú vibračnú energiu na reznú plochu rezaného obrobku. V tejto oblasti sa vibračná energia využíva na rezanie gumového materiálu aktiváciou molekulárnej energie gumy a otvorením molekulárneho reťazca.

rubber cutter (3)

Výhody rezania gumy ultrazvukom
Veľmi vysoká presnosť rezu – rezy sú hladké, ostré a čisté.
Opakované rezy – Výstup kotúča je monitorovaný obvodom s uzavretou slučkou, aby sa dosiahli konzistentné výsledky rezania.
Nižšia teplota – guma nemá takmer žiadne teplo.
Suché – Nie je potrebné žiadne mazanie, ultrazvuková rezačka gumy vibruje 20 000 až 40 000 krát za sekundu (v závislosti od aplikácie), takže hlava môže hladko prechádzať gumou.
Nízka spotreba energie – rezná hlava vibruje iba pri rezaní, čo pri typických aplikáciách tenkých materiálov vyžaduje približne 100 wattov alebo menej.
Jednoduchá integrácia do automatizácie – Proces rezania gumy ultrazvukom je dostatočne jednoduchý na to, aby sa dal upgradovať do existujúcich strojov alebo nainštalovať do nového zariadenia.


Čas odoslania: 29. júla 2022

Čas uverejnenia:07-29-2022
  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:
  • Nechajte svoju správu